Happenings | Peraduan Ganjaran Vaksin Bersama Nestlé | DearNestlé Skip to main content
Main banner Main banner

Peraduan Ganjaran Vaksin Bersama Nestlé

Tempoh Penyertaan
15 July 2021 - 22 September 2021

Kempen ini telah tamat dan penyertaan tidak lagi diterima. Terima kasih kerana menyertai Kempen Ganjaran Vaksin bersama NESTLÉ.

DESCRIPTIONS

Cara-Cara Penyertaan

1.  Imbas Kod QR yang tertera di risalah atau kunjungi Laman Web Kempen di: https://www.dearnestle.com.my/ganjaran-vaksin-nestle

2.  Lengkapkan semua butiran wajib yang diperlukan.

3.  Sila pastikan aplikasi MySejahtera anda telah dikemas kini SEBELUM membuat tangkapan skrin. Buat tangkapan skrin atau tangkap satu gambar/imej* dalam format JPEG yang jelas dan boleh dibaca dari Halaman Vaksinasi MySejahtera anda yang lengkap dengan :

  • Nama
  • No. Kad Pengenalan
  • Tarikh didaftarkan
  • Tanda ‘tick’ hijau

Pastikan anda menyunting, membuang atau mengosongkan semua maklumat lain selain maklumat yang diperlukan seperti di atas.

vaccine sample *Pastikan imej JPEG anda mengandungi satu gambar Halaman Vaksinasi sahaja.

4.  Muat naik Imej JPEG di Borang Web dan klik hantar.

5.  Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp* dari nombor: 6018 388 0802 ke nombor telefon bimbit yang diberikan dalam Borang.
*Pastikan WhatsApp anda adalah aktif.

Dengan mengambil bahagian, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ENG | BM dan Notis Privasi.

Klik di sini untuk membaca FAQ Peraduan. BM | ENG

hadiah-Hadiah

Hadiah-hadiah

*Setiap peserta hanya boleh memenangi satu Hadiah sahaja di sepanjang Tempoh Kempen.


Pemenang-pemenang di Semenanjung Malaysia akan mendapat:
Baucar e-Wallet LAZADA bernilai RM20 setiap satu.

Perhatian: Pemenang-pemenang yang menetap di Semenanjung Malaysia, kod PIN Baucar e-Wallet LAZADA bernilai RM20 akan dihantar melalui e-mel ke Alamat E-mel yang diberikan dalam Borang.

Pemenang-pemenang di Sabah akan mendapat:
Baucar e-Wallet BOOST bernilai RM20 setiap satu.

Perhatian: Pemenang-pemenang yang menetap di Sabah, kod PIN Baucar e-Wallet BOOST bernilai RM20 akan dihantar melalui e-mel ke Alamat E-mel yang diberikan dalam Borang.

Pemenang-pemenang di Sarawak akan mendapat:
Baucar e-Wallet Sarawak Pay bernilai RM20 setiap satu.

Perhatian: Pemenang-pemenang yang menetap di Sarawak, Baucar e-Wallet SARAWAK Pay* bernilai RM20 akan dikreditkan ke nombor Kad Pengenalan dan nombor telefon bimbit pemenang yang diberikan dalam Borang.
*Pastikan Sarawak Pay anda adalah aktif.

hadiah-Hadiah

Senarai Pemenang

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1

Register now as a Dear Nestlé Member!

By joining, I agree to the processing of my Personal Data in accordance with the Privacy Notice.

CLICK HERE