Happenings | Peraduan Ganjaran Vaksin Bersama Nestlé | DearNestlé Skip to main content
Main banner Main banner

Tempoh Penyertaan
15 July - 22 September 2021

BAUCAR-BAUCAR BERJUMLAH RM500,000 UNTUK DIMENANGI, SERTAILAH SEKARANG!

Program inisiatif NESTLÉ ini adalah untuk memberi ganjaran kepada penduduk Malaysia yang telah mendaftar untuk Vaksinasi melalui Aplikasi MySejahtera dan TIADA PEMBELIAN yang diperlukan untuk menyertai Kempen ini.

KRITERIA PENYERTAAN:

  1. Anda mesti mendaftar atau telah mendaftar terlebih dahulu untuk menerima vaksinasi dengan Program Vaksinasi Covid-19 Nasional.
  2. Pendaftaran anda mesti ditunjukkan pada Halaman Vaksinasi Aplikasi MySejahtera.
  3. Anda juga boleh mengambil bahagian jika anda telah menerima vaksinasi pertama atau kedua seperti yang tertera di Halaman Vaksinasi anda.
DESCRIPTIONS

Cara-Cara Penyertaan

1.  Imbas Kod QR yang tertera di risalah atau kunjungi Laman Web Kempen di: https://www.dearnestle.com.my/ganjaran-vaksin-nestle

2.  Lengkapkan semua butiran wajib yang diperlukan.

3.  Sila pastikan aplikasi MySejahtera anda telah dikemas kini SEBELUM membuat tangkapan skrin. Buat tangkapan skrin atau tangkap satu gambar/imej* dalam format JPEG yang jelas dan boleh dibaca dari Halaman Vaksinasi MySejahtera anda yang lengkap dengan :

  • Nama
  • No. Kad Pengenalan
  • Tarikh didaftarkan
  • Tanda ‘tick’ hijau

Pastikan anda menyunting, membuang atau mengosongkan semua maklumat lain selain maklumat yang diperlukan seperti di atas.

vaccine sample *Pastikan imej JPEG anda mengandungi satu gambar Halaman Vaksinasi sahaja.

4.  Muat naik Imej JPEG di Borang Web dan klik hantar.

5.  Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp* dari nombor: 6018 388 0802 ke nombor telefon bimbit yang diberikan dalam Borang.
*Pastikan WhatsApp anda adalah aktif.

Dengan mengambil bahagian, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ENG | BM dan Notis Privasi.

Klik di sini untuk membaca FAQ Peraduan. BM | ENG

Sertai Sekarang

hadiah-Hadiah

Hadiah-hadiah

*Setiap peserta hanya boleh memenangi satu Hadiah sahaja di sepanjang Tempoh Kempen.


Pemenang-pemenang di Semenanjung Malaysia akan mendapat:
Baucar e-Wallet LAZADA bernilai RM20 setiap satu.

Perhatian: Pemenang-pemenang yang menetap di Semenanjung Malaysia, kod PIN Baucar e-Wallet LAZADA bernilai RM20 akan dihantar melalui e-mel ke Alamat E-mel yang diberikan dalam Borang.

Pemenang-pemenang di Sabah akan mendapat:
Baucar e-Wallet BOOST bernilai RM20 setiap satu.

Perhatian: Pemenang-pemenang yang menetap di Sabah, kod PIN Baucar e-Wallet BOOST bernilai RM20 akan dihantar melalui e-mel ke Alamat E-mel yang diberikan dalam Borang.

Pemenang-pemenang di Sarawak akan mendapat:
Baucar e-Wallet Sarawak Pay bernilai RM20 setiap satu.

Perhatian: Pemenang-pemenang yang menetap di Sarawak, Baucar e-Wallet SARAWAK Pay* bernilai RM20 akan dikreditkan ke nombor Kad Pengenalan dan nombor telefon bimbit pemenang yang diberikan dalam Borang.
*Pastikan Sarawak Pay anda adalah aktif.

DESCRIPTIONS

Borang Penyertaan

*Please provide name as per IC / Sila berikan nama seperti dalam KP Baru

*Please provide name as per IC / Sila berikan nama seperti dalam KP Baru

*Please provide a valid e-mail for prize management / Sila berikan e-mel yang sah untuk pengurusan hadiah

*Please provide a WhatsApp enabled mobile number / Sila berikan nombor telefon bimbit yang mempunyai kemudahan WhatsApp.

*Please provide state for prize management / Sila nyatakan negeri untuk pengurusan hadiah


*Please refer samples. / Sila rujuk contoh.
File size: not more than 10 MB; format allowed: JPG
Saiz fail: tidak melebihi 10 MB; format yang dibenarkan: JPG

hadiah-Hadiah

Senarai Pemenang

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Klik pautan dibawah untuk menyemak Senarai Pemenang:
Kumpulan 1
Kumpulan 2

Register now as a Dear Nestlé Member!

By joining, I agree to the processing of my Personal Data in accordance with the Privacy Notice.

CLICK HERE